Retro Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Firmamız Hakkında Bilgi

Misyonumuz;
Üretim tesisimiz ile demir çelik sektöründe, müşteri beklentilerine esnek, hızlı ve ihtiyaca uygun cevap vererek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve ülke gelişimine katkıda bulunmak

Vizyon;
Üretim tesisimizle hadde mamullerinde  standartları belirleyen güvenilir firma olmak

Etik ve Ahlaki Değerler;
Retro, en değerli kaynak ve yatırım olarak gördüğü insan kaynakları ile ortak hedefleri doğrultusunda bir arada, girişimci ruh ile ilerlemektedir. Retro çağdaş, yenilikçi, enerjik, profesyonel, genç ve araştırmacı kadrosu ile sürekli kaliteyi, gelişmeyi, ilerlemeyi, çevreyi ve insanı ön planda tutan bir anlayışla çalışmaktadır. Retro etik ve ahlaki değerlerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

· Sahip olduğu değerler ile hedef ve stratejilerini birleştirmek ve hedef pazarda sürekli gelişme ile büyümek,

· Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize artan kalitede, rakiplerimizden daha önce sunarak pazarda ve rekabette sahip olduğumuz üstünlüğü sürdürmek,

· Kalitede sürekliliğin sağlanabilmesi amacı ile şirket genelinde planlı ve sistemli bir organizasyon ile hedeflenen kalite seviyesine ulaşmak,

· Müşterilerimizin uzun vadeli bağlılığını sağlamak,

· Sektörümüz ile ilgili konulan çevre yasalarına uyumlu çalışmak,

· Tüketilen enerjinin en etkili şekilde kullanımını sağlamak,

· Faaliyetlerimiz sırasında yaratılan kirliliği minimuma indirgemek,

· Geri kazanımla ilgili yapılması gereken tüm faaliyetleri sağlamak,

· Doğal kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar en aza indirgemek,

· Atıklarımızın çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,

· Teknolojik gelişmelere paralel olarak çevreci bir anlayışla sürekli gelişmek,

· İş kanununun gereklerini yerine getirmek,

· Her bireyin haklarına saygılı olmak,

· Tüm işletmelerde çocuk işçi kapsamına giren 16 yaşın altında çocuk işçi çalıştırmamak,

· Çalışanlarımızın insan sağlığı ve güvenliğini her zaman ön planda tutmak,

· Yönetim ve çalışanlar olarak eğitime verdiğimiz önemi, kalite geliştirme ve çevre ile ilgili eğitimlere yer vererek, şirket çalışanlarının standartlarını yükseltmek, çevre bilincini geliştirmek ve çalışanlarımızı kalite sisteminin bir parçası haline getirmektir,

· Şirket hedeflerine, çalışanlarının şirket geliştirme politikasını benimsemesi ve sahiplenmesi sayesinde çalışanları ile ulaşır,

· Başarı her zaman paylaşılır.
Detaylar
Retro Demir
Ürün Gruplarımız
ÜRÜN TALEP FORMU
  • Ad Soyad
  • E-Posta
  • Ürün
  • Telefon
  • Mesaj
  • Güvenlik Kodu
ONLİNE KATALOG
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilmek için lütfen tıklayınız...